Az
      

Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının örtüyünün tipinə və dərəcələrinə görə bölgü

CƏDVƏLİ 

01 Yanvar 2017-cı il